അമ്മായി – 34സൈസ് നല്ല ഒത്ത കുണ്ടി

എന്റെ പേര് ബിനു വയസ് 16,പ്ലസ് 1 പഠിക്കുന്നു.ഒരു ദിവസം അമ്മായി ആയുണ്ടായ അനുഭവം.ശനിയഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം അമ്മായി വീട്ടിൽ വന്നു അമ്മാവൻ അവിടില്ല അമ്മയ്ക്ക് സുഗമില്ലതെ ആശുപത്രിയിൽ ആണ് അതിനാല് അവിടെ നില്കാൻ പോയതാണ്.ബിനു... Read More...

എന്റെ അമ്മായി

എന്റെ പേര് വരുണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കഥയാണ്. അന്ന് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത തന്നെയാണ് എന്റെ അമ്മാവന്റെ വീടും. അമ്മാവനും, അമ്മ... Read More...

കിടപ്പറയിൽ അമ്മായിയുമായി

കിടപ്പറയിൽ അമ്മായിയുമായി... --------------------------------------------- എന്റെ അമ്മായി സുന്ദരിയാണ്. ഏതാണ്ട് പത്തിരുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം ആകുന്നു. ഭർത്താവ് അധ്യാപകനാണ്... Read More...

അമ്മായി ആയുണ്ടായ അനുഭവം

എന്റെ പേര് ബിനു വയസ് 16,പ്ലസ് 1 പഠിക്കുന്നു.ഒരു ദിവസം അമ്മായി ആയുണ്ടായ അനുഭവം.ശനിയഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം അമ്മായി വീട്ടിൽ വന്നു അമ്മാവൻ അവിടില്ല അമ്മയ്ക്ക് സുഗമില്ലതെ ആശുപത്രിയിൽ ആണ് അതിനാല് അവിടെ നില്കാൻ പോയതാണ്.ബിനു... Read More...

റീത്താമ്മ

ഡിക്രൂസ് മുതലാളി എറണാകുളത്തിനു പോയ ഉടനേ തന്നെ റീത്താമ്മ നരേന്ദ്രനു ഫോണ് ചെയ്തു. നരേന്ദ്രന് കൊച്ചു പയ്യനാണു. 21 വയസ് . എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനു പഠിക്കുന്നു. റീത്താമ്മക്ക് 45ഉണ്ട് . അര മണിക്കൂറിനുള്ളില് തന്നെ നരേന്ദ്രന്... Read More...

പദ്മ ആന്റി

എന്റെ ഫാന്റസി ശരിക്കും പൂവണിഞ്ഞ കഥയാണിത്. എനിക്ക് 22 വയസ്സായിരുന്നു ഏതൊരു 22 കരനെ പോലെ എനിക്ക് നല്ല ലിബീടോ ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ കുറെ ഫാന്റസിയും. എന്റെ ഫാന്റസി ഇതായിരുന്നു എന്നെക്കാളും പ്രായമുള്ള ഒരു സ്... Read More...